Wilk, Sławomir. " Młodzi i ich rodziny a postawy wobec przeszłości." Młoda Humanistyka [Online], 10.3 (2017): n. pag. Web. 22 Sep. 2021