Smoliński, G. (2018). Istnienie zjawisk w Teorii Aktora-Sieci a kwestia dualizmu. MłOda Humanistyka, 11(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/130