Smoliński, Grzegorz. " Istnienie zjawisk w Teorii Aktora-Sieci a kwestia dualizmu." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 21 Sep. 2021