Wlazło, Arkadiusz. " Najbardziej prestiżowe budynki Lwowa." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 17 Sep. 2021