Skawina, Barbara. " Mechanizmy współpracy w grupie." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 19 Sep. 2021