Wojaczek, Ireneusz. " Wpływ brexitu na emigrację zarobkową Polaków do Wielkiej Brytanii." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 21 Sep. 2021