Kiszczak, Jacek. " Dzieje wybranych miejscowości gminy Łopiennik Górny w świetle archeologicznych badań powierzchniowych AZP." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 17 Sep. 2021