Kiszczak, Jacek. " Dzieje wybranych miejscowości gminy Łopiennik Górny w świetle archeologicznych badań powierzchniowych AZP" Młoda Humanistyka [Online], Volume 11 Number 1 (13 May 2018)