Zgłobiś, Marcin. " Centrum Rzeszowa jako obszar kulturowy." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 22 Sep. 2021