Stolarczyk, S. (2018). Symboliczno-sakralne znaczenie wody w kulturze śródziemnomorskiej. MłOda Humanistyka, 11(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/144