Stolarczyk, S. 2018 May 13. Symboliczno-sakralne znaczenie wody w kulturze śródziemnomorskiej. Młoda Humanistyka. [Online] 11:1