Stolarczyk, Sylwia. " Symboliczno-sakralne znaczenie wody w kulturze śródziemnomorskiej." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 17 Sep. 2021