Stolarczyk, Sylwia. " Symboliczno-sakralne znaczenie wody w kulturze śródziemnomorskiej" Młoda Humanistyka [Online], Volume 11 Number 1 (13 May 2018)