Rzeszutek, I. (2018). Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie spółki Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie – studium przypadku. MłOda Humanistyka, 11(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/148