Rzeszutek, I. 2018 May 13. Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie spółki Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie – studium przypadku. Młoda Humanistyka. [Online] 11:1