Rzeszutek, Iwona. " Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie spółki Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie – studium przypadku." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 22 Sep. 2021