Rzeszutek, Iwona. " Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie spółki Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie – studium przypadku" Młoda Humanistyka [Online], Volume 11 Number 1 (13 May 2018)