Stanek, Mikołaj. " Zmiany geograficzne w poparciu wyborczym dla Fideszu na poziomie komitatów w Republice Węgier w latach 1990-2014." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 17 Sep. 2021