Wild-Urbanek, M. 2018 May 13. Liga Kobiet w województwie rzeszowskim w latach 1948-1956. Młoda Humanistyka. [Online] 11:1