Wild-Urbanek, Monika. " Liga Kobiet w województwie rzeszowskim w latach 1948-1956." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 22 Sep. 2021