Wild-Urbanek, Monika. " Liga Kobiet w województwie rzeszowskim w latach 1948-1956" Młoda Humanistyka [Online], Volume 11 Number 1 (13 May 2018)