Olejniczak, P. (2018). Społeczno-kulturowy wymiar stereotypów: tezy, problemy definicyjne, stan badań. MłOda Humanistyka, 11(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/153