Olejniczak, P. 2018 May 13. Społeczno-kulturowy wymiar stereotypów: tezy, problemy definicyjne, stan badań. Młoda Humanistyka. [Online] 11:1