Olejniczak, Patrycja. " Społeczno-kulturowy wymiar stereotypów: tezy, problemy definicyjne, stan badań." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 17 Sep. 2021