Szkoła, Anna. " Aleksander Wóycicki jako nieznany prekursor badań nad rodziną robotniczą." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 17 Sep. 2021