Boratyn, D. (2018). Budowanie wizerunku marki na portalu społecznościowym Facebook na przykładzie przedsiębiorstwa Vistula Group S.A. MłOda Humanistyka, 11(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/156