Boratyn, D. 2018 May 13. Budowanie wizerunku marki na portalu społecznościowym Facebook na przykładzie przedsiębiorstwa Vistula Group S.A. Młoda Humanistyka. [Online] 11:1