Boratyn, Dominik. " Budowanie wizerunku marki na portalu społecznościowym Facebook na przykładzie przedsiębiorstwa Vistula Group S.A." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 19 Sep. 2021