Boratyn, Dominik. " Budowanie wizerunku marki na portalu społecznościowym Facebook na przykładzie przedsiębiorstwa Vistula Group S.A" Młoda Humanistyka [Online], Volume 11 Number 1 (13 May 2018)