Bentkowska-Furman, I. (2018). Ubóstwo i nierówności społeczne a przestępstwa przeciwko mieniu. MłOda Humanistyka, 11(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/157