Bentkowska-Furman, I. 2018 May 13. Ubóstwo i nierówności społeczne a przestępstwa przeciwko mieniu. Młoda Humanistyka. [Online] 11:1