Bentkowska-Furman, Izabela. " Ubóstwo i nierówności społeczne a przestępstwa przeciwko mieniu." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 17 Sep. 2021