Bentkowska-Furman, Izabela. " Ubóstwo i nierówności społeczne a przestępstwa przeciwko mieniu" Młoda Humanistyka [Online], Volume 11 Number 1 (13 May 2018)