Kinal, Jarosław. " Wizerunek on-line naukowca w kontekście dostępnych personalnych indeksów naukometrycznych. Analiza zasobów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 22 Sep. 2021