Kasza, Tomasz. " Wpływ bohatera na otoczenie na przykładzie Weisera Dawidka Pawła Huellego." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 22 Sep. 2021