Kasza, Tomasz. " Wpływ bohatera na otoczenie na przykładzie Weisera Dawidka Pawła Huellego" Młoda Humanistyka [Online], Volume 11 Number 1 (13 May 2018)