Sulikowska-Dejena, A. (2018). Przemiany ról społecznych w polskim świecie artystycznym po 2000 roku. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/170