Sulikowska-Dejena, A. 2018 Dec 10. Przemiany ról społecznych w polskim świecie artystycznym po 2000 roku. Młoda Humanistyka. [Online] 12:2