Sulikowska-Dejena, Agata. " Przemiany ról społecznych w polskim świecie artystycznym po 2000 roku." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 2 Jul. 2022