Sulikowska-Dejena, Agata. " Przemiany ról społecznych w polskim świecie artystycznym po 2000 roku" Młoda Humanistyka [Online], Volume 12 Number 2 (10 December 2018)