Jamrógiewicz, B. (2018). „Choroba jako bodziec twórczy" - refleksja nad poglądem Tadeusza Natansona i in. (1985) w świetle dzisiejszej literatury i aktualnych doniesień badawczych. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/171