Jamrógiewicz, B. 2018 Dec 10. „Choroba jako bodziec twórczy" - refleksja nad poglądem Tadeusza Natansona i in. (1985) w świetle dzisiejszej literatury i aktualnych doniesień badawczych. Młoda Humanistyka. [Online] 12:2