Jamrógiewicz, Beata. " „Choroba jako bodziec twórczy" - refleksja nad poglądem Tadeusza Natansona i in. (1985) w świetle dzisiejszej literatury i aktualnych doniesień badawczych." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022