Jamrógiewicz, Beata. " „Choroba jako bodziec twórczy" - refleksja nad poglądem Tadeusza Natansona i in. (1985) w świetle dzisiejszej literatury i aktualnych doniesień badawczych" Młoda Humanistyka [Online], Volume 12 Number 2 (10 December 2018)