Piechowska, Ewa. " Fizjoterapia jako forma pomocy w wybranych chorobach cywilizacyjnych." MÅ‚oda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022