Smoliński, G. (2018). Dwa rodzaje racjonalności w rolnictwie i dwa rodzaje ról społecznych rolników – analiza przemian społecznych. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/173