Smoliński, Grzegorz. " Dwa rodzaje racjonalności w rolnictwie i dwa rodzaje ról społecznych rolników – analiza przemian społecznych." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 2 Jul. 2022