Smoliński, Grzegorz. " Dwa rodzaje racjonalności w rolnictwie i dwa rodzaje ról społecznych rolników – analiza przemian społecznych" Młoda Humanistyka [Online], Volume 12 Number 2 (10 December 2018)