Drozd, Iryna. " Funkcjonowanie osób chorujących psychicznie we współczesnych społeczeństwach Polski i Ukrainy." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022