Rzeszutek, I. (2018). Triangulacja w badaniach społecznych. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/175